• +372 6 835 235
  • info@rkrseadmed.ee
  • Suur-Sõjamäe 29A, 11415 Tallinn, Eesti

Ostukorvis pole tooteid.

Garantiitingimused

Kemppi tehase garantiitingimused keevitusseadmetele ja nende osadele:

Kemppi Оу annab seadmetele ja lisavarustusele, mida ta müüb, 24-kuulise garantii, mis katab valmistamise ja kasutatud materjalide defektid. Garantiiremondi teostamine lubatakse ainult Kemppi volitatud remondiettevõtetel. Garantii korras vahetatava detaili pakkimine, transpordiveod ja kindlustus makstakse tellija poolt. Garantii jõustub ostukuupäevast. Suulised sätted, mis pole ära märgitud garantiitingimustes, ei ole garantii andjale kohustuslikud.


Garantii piirangud
Garantii alusel ei korvata defekte, mis on seotud loomuliku kulumisega, juhenditele mittevastava kasutamisega, ülekoormusega, hooletusega, tehnilise teenindamise instruktsioonide rikkumisega, vale
võrgupingega või gaasirõhuga, häiretega või puudustega elektrivõrgus, vigastustega transportimisel või ladustamisel, tulekahjuga või looduslike tingimustega. Garantii ei kata otseseid või kaudseid kulusid, mis on seotud garantiiremondiga (transpordikulud, päevarahad, ööbimiskulud jne). Garantii ei laiene keevituspüstolitele ja nende kiiresti kuluvatele detailidele ega traadi etteandemehhanismide veorullidele ja juhttorudele. Garantii alusel ei korvata otsest ega kaudset kahju, mille on esile kutsunud defektne seade.
Garantii kaotab oma kehtivuse, ku seadet on muudetud või ümber ehitatud ja mida pole kooskõlastatud valmistajatehasega või kui seadme remondil pole kasutatud valmistaja originaalosi või valmistaja poolt heaks kiidetud muid osi. Garantii kaotab ka siis kehtivuse, kui remonttöid on teinud ettevõte, kes ei oma Kemppi autoriseeringut remonttööde tegemiseks.


Garantiiremondi teostamine
Garantiidefektide ilmnemisel tuleb sellest garantiiperioodi jooksul teavitada Kemppi Oy-d või Kemppi Oy poolt volitatud remondiettevõtet. Enne garantiiremondi algust peab klient esitama garantiitunnistuse või mingil muul kirjalikul moel tõestama garantii kehtivust, kus on ära näidatud ostukuupäev ja remonditava seadme tehasenumber (seerianumber).
Detailid ja sõlmed, mis vahetatakse välja garantii alusel, on Kemppi Oy omand. Garantiiremont ei pikenda seadme ja lisavarustuse garantiiperioodi, garantiiremondi käigus remonditud/välja vahetatud seadme või lisavarustuse garantiiaeg kehtib kuni esialgse garantiitähtaja lõpuni.