Miks on respiraatori kasutamine oluline? Respiraatorid kaitsevad töötajaid ebapiisava hapnikusisalduse, kahjuliku tolmu, suitsu, gaaside, aurude ja muude ohtlike ainete eest. Need läbi hingamisteede organismi sattuvad kemikaalid võivad põhjustada vähki, kopsu kahjustusi, haigusi ning ka koguni surma. Enda hingamisteede kaitsmine tööd tehes aitab ära hoida haiguste tekkimist.Respiraatorid kaitsevad kasutajat kahel viisil. Esimene neist on saasteainete eemaldamine sisse hingatavast õhust. Seda tüüpi respiraatorid filtreerivad õhus esinevaid osakesi ning filtreerivad kemikaale ja gaase. Teine variant respiraatoritest on need, mis kasutavad eraldi õhupadruneid, mis suunavad puhta õhu otse respiraatorisse. Sellesse kategooriasse kuuluvate respiraatorite hulka kuuluvad õhupõhised respiraatorid, mis kasutavad suruõhku kaugemal asuvast allikast ja iseseisvat hingamisaparaati, mis hõlmab ka nende õhuvarustust. 


Millised on respiraatorite erinevad tüübid?1) Ühe kinnitusega tolmu respiraatorid – need maskid pole mõeldud kasutamiseks ohtlike töid tehes. Neid saab kasutada blokeerimaks tolmu ja muid allergeene.2) Filtritega respiraatorid (tolmu maskid) – need maskid ei kaitse ohtlike gaaside või aurude eest ning neid ei kasutata plii või asbestiga töötamisel. Tolmu maskid on kasulikud kaitsmaks end tolmu ning ohtlike keevitusaurude eest.3) Poolt nägu katvad respiraatorid – on kasulik kasutada kaitsmaks ennast gaaside, tolmu ja keevitusaurude eest. Maski filtrid ning padrunid peavad vastama saasteainetele ning neid tuleb perioodiliselt vahetada.

4) Tervet nägu kaitsev respiraator – pakub samasugust kaitset gaaside ja tolmu eest nagu poolt nägu katvad respiraatorid kuid lisana on ka näo kaitse, mis kaitseb ärritavate ainete ning saasteainete eest. Maski filtrid ning padrunid peavad vastama saasteainetele ja neid peab perioodiliselt vahetama.

5) Ise õhku puhastavad respiraatorid – need respiraatorid kasutavad aku jõul töötavat ventilaatorit, et tõmmata filtrite kaudu õhku maski. Filtrid ja padrunid peavad vastama saasteainetele ning neid tuleb perioodiliselt vahetada.6) Iseseisvalt hingav respiraator – nendel seadmetel on oma õhupakk ja neid kasutatakse olukordades, kus töökeskkonnas võib tekkida hapnikupuudulikkus või on muidu ohtlik elule ja tervisele. 
Mitmed tegurid võivad aidata tööandjal valida sobivat respiraatorit mis vastaks nõutavale kaitsetasemele. Respiraatorite valik on äärmiselt oluline selleks, et suurendada tootlikust, samas aga vähendada vigastuste ning haigestumiste ohtu töötajate seas. 
Mis tahes keevitus- või lihvimisseadme puhul võib hulk erinevaid respiraatoreid pakkuda sobivat kaitsetaset. Nende respiraatorite hinnad võivad olla vahemikus 1€ (ühekordselt kasutatavad) kuni 1000€ või isegi rohkem. Esialgne respiraatori hind on ainult üks osa investeeringust – tuleks vaadata ka muid kõrval kulusid. Korduvkasutatavad respiraatorid võivad kesta kauem, kuid nad vajavad igapäevast puhastamist ja hooldust. Sõltuvalt respiraatorist võib hooldus hõlmata pesemist, filtri vahetust, aku laadimist, ülevaatust ning komponentide vahetamist. Sõltuvalt töötingimustest võivad ühekordsed respiraatorid, mida tuntakse ka tolmu maskidena, ummistuda ning ei pruugi kesta läbi ühe tööpäeva. Sellistel juhtudel võib ühekordsete respiraatorite eelistamine minna kokkuvõttes kulukamaks kui korduvkasutatavad respiraatorid.

Märkus määratud kaitsetegurite kohta respiraatoritel.
 Määratud kaitsetegurid (APF) on hinnanguliselt konkreetse respiraatori poolt antud kaitse tase, kui seda õigesti kasutada. Näiteks 10-kohaline APF on iga 10 saasteaineosa kohta õhus. Teine viis APF-ide kirjeldamiseks on see, et respiraatorit, mille APF on 10, saab kasutada sellises olukorras, kus on õhus saasteaineid kuni 10 korda kokkupuute piirväärtuseni. APFid kehtivad ainult siis kui respiraator on korralikult katsetatud ning valitud õige filter ning järgitud kõiki tootja poolt antud juhiseid.